POROVNANIE VEĽKOSTÍ

WOODCUT PRINTING

Na našom modernom tlačiarenskom stroji Swiss Q-Print Impala 3 pracujú zamestnanci, ktorí berú technológiu tlače ako svoje remeslo, pracujú dôsledne, zodpovedne a s obozretnosťou. Venujú maximum času tomu, aby z každej fotografie dostali to najlepšie.